e1baa3nh-20

hình minh họa ghép số giải đặc biệt và giải nhất