e1baa3nh-22

hình minh họa Ghép số thứ 1 giải 3 với số thứ 3 giải 3